HomeИнтересноБългарияМит ли е кръвта по кървавото писмо на Тодор Каблешков

Мит ли е кръвта по кървавото писмо на Тодор Каблешков

Навярно от историята и миналото на страната ни сте дочували за кървавото писмо на Тодор Каблешков?

Знаете ли защо е наречено точно така?

Потърсихме малко факти от различни източници. Ето, на какво попаднахме, научете и вие:

Мит ли е кръвта по кървавото писмо на Тодор Каблешков

Кървавото писмо представлява историческо писмо свързано обявяване на Априлското въстание в град Копривщица. То е написано от Тодор Каблешков.

След обявяване на въстанието в град Копривщица, революционерът пише кървавото писмо. В него той съобщава на съмишлениците си, намиращи се в Панагюрище, че въстанието е започнало. Накрая вместо печат, Тодор Каблешков го подписва с кръвта на убития мюдюрин.

Така, писмото е пратено до Георги Бенковски, който се намирал в Панагюрище. Датата на събитието била 20 април (по стар стил). Писмото е занесено от Георги Салчев,19-годишно момче, което изминало голяма част от маршрута между Копривщица и Панагюрище пеша. По право пътят се изминавал за 5 часа, а от младото момче е минат само за 2 часа. Малко, преди Панагюрище конят на Георги Салчев издъхва, заради голямото натоварване и скоростта, с която го яздело момчето. Така Салчев продължава пеш с кървавото писмо.

Ето какво пишело в кървавото писмо, според Захари Стоянов:

„Братя!

Вчера пристигна въ село Неджебъ ага, изъ Пловдивъ, който поиска да затвори нѣколко души заедно съ мене. Като бѣхъ известенъ за вашето решение, станало въ Оборищкото събрание, повикахъ нѣколко души юнаци и слѣдъ като се въорѫжихме, отправихме се къмъ конака, който нападнахме и убихме мюдюра, съ нѣколко заптиета… Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развѣва прѣдъ конака, пушкитѣ гърмятъ, придружени отъ ека на черковнитѣ камбани, и юнацитѣ се цѣлуватъ единъ други по улицитѣ!… Ако вие, братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то послѣдвайте нашия примѣръ и въ Панагюрище…

Копривщица, 20 априлий 1876 г.

Т. Каблешковъ.

Бѣхъ очевидецъ, когато се извърши всичко гореказано въ писмото на Тодора. Тръгвамъ за Клисура, за да направя сѫщото.

В заключение:

И така, вече знаете, защо е наречено кърваво писмо, за тези, на които не стана съвсем ясно, то е не заради конят на преносителя му, който е издъхнал по време на галопа, а заради подписването и заверяването му с кръвта на убития мюдюрин на Копривщица.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ