HomeИнтересноИнтересни фактиЩе познаете ли кой език е най-близък до българския

Ще познаете ли кой език е най-близък до българския

Българският език е езикът на българите, принадлежи към южната подгрупа на славяните, отнасящи се към индоевропейско езиково семейство.

Той е официален език на Република България. Основната писменост е кирилицата. На български е написана научната литература и обширна литература. Към 2014 г. около 9 млн. души, говорят на него. И така, ще познаете ли:

Кой език е най-близък до българския

За разлика от останалите славянски, българският език се характеризира с изразена аналитичност. В него падежите (техните функции са заети от словоред и предлози), т.т. почти са изчезнали; ползват се неопределени и определителни членове. Сравнен с останалите славянските езици само български език е най-близък с македонски език. Двата са направо са идентични.

Що се касае до лексикално отношение, българският е близък с църковнославянския. Той съдържа редица думи, които са приемани за архаични в източнославянските езици. Поради исторически причини в българския има и много и много думи от тюркски произход. Забележителна прилика се открива и с руската лексика. И докато българската лексика минава през църквата, сръбският, хърватският и македонският се оказват стилово, много по-близки до българския.

Знаете ли къде се говори най-чист български език

Какво още трябва да знаете за най-близък до българския език

Според най-новите класификации за езиците, славянските такива са част от голямото семейство на индоевропейски езици. Българският принадлежи към раздела южнославянски и се дели на две групи – Западна и Източна.

История на славянските езици

В най-общи линии се основават две групи южнославянски езици. В тях се намират най-големите прилики с българския език. Те са:

  • Източна група

Включва – съвременния български, македонски, старобългарски и банатски български език.

  • Западна група

Включва – Сърбохърватски, Словенски, Черногорски, Сръбски, Босненски и Хърватски език.

В кой град е първата детска градина в България

Руският език също е част от семейството на славянските езици. Той, обаче попада към източнославянската група. Близостта и приликите между двата езика български и руски са много ясно изразени. Такива се наблюдават, не по-малко от тези в близостта с останалите южнославянски езици.

И в това няма нищо изненадващо. До края на XVII век старобългарският език е официален в Московското княжество. То практически е основоположник на днешна Русия. Там е функционирала руската редакция, но това не изменя факта, че старобългарският оказва по-силно влияние над руския, вместо над останалите източнославянски езици.

В заключение:

В заключение на въпроса: „Кой език е най-близък до българския“, бихме добавили само един цитат на видния литературовед и проф. Александър Балабанов. В него българинът казва:

Коя е първата ЖП линия в България – ще познаете ли маршрута

“Познавам някой и друг език на тоя свят. Превеждал съм Омира, Шекспира, Хайне, Платона, Гьоте, пределикатния Софокъл, страшния Есхил. И никога не ми са липсвали български слова и форми, за да предам точно това, което чувствувах в оригинала, в самия основен гръцки текст. И както пиша в предговорите си например към невъзможния Аристофан. Ако някъде е лош преводът им, то не е за това, защото българският език не стига или е груб и слаб, а защото аз, преводачът, съм слаб.”

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ