HomeЛайфстайлЗнаете ли къде се говори най-чист български език

Знаете ли къде се говори най-чист български език

Все по-често ни се случва да чуваме българска реч произнесена по различен от познатия ни начин.

Дори да сте в София, може да чуете твърде много източното меко или прекалено твърдо западното говорене. Това се държи до голяма степен и на „мешанията“ от заселници от цялата страна, както и смесените бракове. Всичко това поражда диалекти, заемки и чуждици в ежедневната ни реч, че понякога самите ние, помежду си не се разбираме.

И така, ако се запитате:

Къде се говори най-чист български език?

… отговорът може да не ви се стори така лесен.

Всичко е въпрос на диалекти, членение и фонетика в целокупния роден език.

Кой е първият ски курорт в България

Езиковедите казват, че правилната форма на говорене е норма, съвкупност от възприети правила по изговаряне на езикови единици.

Какви правила за правоговор има

„Езикът е неделима част от всичко, в т.ч. еволюция, култура и паметта на един народ. Както всичко заобикалящо ни, така и езикът се развива. Ако в него липсват понятията, които назовават съвременните технологии, естествено е хората да заимстват наложените названия“.

Коя е първата ЖП линия в България – ще познаете ли маршрута

Важно би било да се култивира правилен български език още в семейната среда, в детската градина и в училище. Погледнато от исторически план, създаването на единния правоговорен книжовен език се наблюдава в борба между два основни диалектни типа в българския език – западнобългарския и източнобългарския.

По реда на езиковите правила, главно от културно-исторически характер, в книжовните норми на правоговор залягат североизточно български особености. Такива в редица моменти са смятани за западнобългарско произношение.

В заключение:

В съвременния български книжовен език основно се набляга на източните говори. Фактът да е така, произхожда от това, че през Българското възраждане много от революционерите и книжовниците са били от централна България. Това са земите, между Пловдив и Велико Търново, двете страни на Стара Планина.

След паметната 1878 г. повечето видни български политици са били главно от Източна България. В наши дни българският език е представен и западни диалекти и главно фонетично. По този начин редукцията на някои гласни (като И от Е) е недопустима за книжовния ни език.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ