HomeИнтересноБългарияСпомняте ли си от кога България е член на ЕС

Спомняте ли си от кога България е член на ЕС

От 1 януари 2007 г. България и Румъния стават членки на ЕС, Европейския съюз в рамките на пета вълна. Така с разширяването на Румъния, тя става първата страна от посткомунистическа Европа, с официални отношения към Европейската общност .

През 1974 г. договорът включва Румъния в Общата система от преференции на Общността. След 1989 г. Румънската революция, членството в ЕО и последвалият Европейския съюз (ЕС) е основната цел на Румъния. Северната ни съседка Румъния подписва Европейското споразумение в 1993 г. и подава официално заявление за членство в ЕС през 1995 г. на 22 юни.

От кога България е член на ЕС

Страната ни България подава своето официалното си заявление в ЕС за членство на 14 декември 1995 г. Така тя и северната ни съседка стават третата и четвъртата от посткомунистически европейски страни. Пред тях това са направили Полша и Унгария. Наред с официалното заявление за членство, Румъния представи Декларацията на Снагов. Тя е подписана от всички четиринадесет политически основни партии, които декларират пълната си подкрепа за членството в ЕС.

От 2000-те години насетне България и Румъния правят редица реформи, за да се подготвят към присъединяването в евро зоната. Те консолидират своите демократични системи, признават зачитането на човешките права, институцията на върховенството на закона, прилагането на функционираща свободна пазарна икономика и поемат ангажимент за лична свобода на изразяване.

Идеята за присъединяване към Европейския съюз повлиява и над регионалните отношения на Румъния и България. Така България и Румъния налагат визов режим на множество държави, в т. ч. Украйна, Русия, Сърбия, Беларус, Черна гора, Молдова и Турция.

По време на интеграционните срещи, проведени между страни-членки на ЕС и страни-кандидатки за членство в ЕС двете държави България и Румъния, се провежда „Комитет за асоцииране”. Датата е на 22 юни 2004 г..

Този комитет потвърждава цялостния напредък, около подготовка за присъединяване. Той подчертава необходимостта от бъдеща реформа на съдебни структури, както за  България, така и за Румъния. В него са включени с особено внимание досъдебните фази, необходимостта от допълнителни усилия и борба с корупцията в политическите сфери, както и организираната престъпност, в т. ч. трафикът на хора. Констатациите са отбелязани за 2004 г. в Редовния доклад на двете страни – Румъния и България.

На 17 декември 2004 г. Европейският съвет в Брюксел потвърждават края на преговорите за присъединяване. На 26 септември 2006 г. Европейската комисия потвърждава датата още веднъж и обявява, че Румъния и България вече няма да са подложени на директни ограничения. Изискват се строго наблюдения над напредъка в конкретни области, а именно: реформи в съдебната система, борба срещу организираната престъпност, изключване на корупцията.

Коя е датата на присъединяване към ЕС

Датата 1 януари 2007 г. е дата на присъединяване. Тя е определена по време на среща в Солун още през 2003 г. Това е потвърдено и в Брюксел, през 2004 г. на 18 юни. Така Румъния и България, начело с ЕС-25 подписват Договора за присъединяване през 2005 г. на 25 април. Мястото на срещата е абатството Ноймюнстер, Люксембург.

От 26 септември 2006 г. мониторинговият доклад на Европейската комисия потвърждава датата на влизане, а именно 1 януари 2007 г. За последен по за ратификация на Договора за присъединяване на България и Румъния е депозиран за гарант, в италианското правителство. Дата е 20 декември 2006 г. По този начин се потвърждава, че такъв влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ