HomeИнтересноСтратегикон - източникът на византийските победи

Стратегикон – източникът на византийските победи

Чували ли, сте за Стратегикон от Морис? В случай, че спомените ви тънат в мъгла, някъде от детството, когато сте учили история или спомен от някои исторически филм, то предлагаме ви, заедно с нас да вдигнем завесата и да си припомним…

Стратегикон – какво всъщност е това

Стратегиконът (от гръцки : Στρατηγικόν) представлявал наръчник по война. Предполага се, че е написан през късната античност (от 6 век) и обикновено делото му е приписвано на византийския император Маврикий.

Какво представлявал Стратегикон – източникът на византийските победи

Произведението е практическо ръководство и според неговия автор „доста скромен елементарен наръчник […] за тези, които се посвещават на пълководци“. Идеята му била да служи като общо ръководство или наръчник за византийското военно изкуство. Във въведението на своя превод от 1984 г. на текста Джордж Денис отбелязва, че „Стратегиконът е написан на много ясен и като цяло неусложнен гръцки език“.

Стратегикон – източникът на византийските победи

Предполага се, че стратегиконът може да е написан в опит да кодифицира военните реформи, извършени от войника-император Маврикий. Истинското авторство на Strategikon все още се спори.

И така, самият Морис може да го е поръчал или брат му Петър. Допуска се, че друг генерал може да е истинският автор. Датата също остава спорна. Ако е написан през 6-ти век, Стратегиконът може да е създаден, за да анализира и отразява опита от балканските и персийските кампании, или кампаниите може да са били извършени в съответствие с ръководството. Въпреки това, като се започне от края на 19-ти век, редица историци, заради възприети филологически и технологични несъответствия, спорят за по-късната му дата на публикуване през осми или девети век.

Във всеки случай произведението се приема за един от най-забележителните военни текстове от средновековния византийски период, заедно с трактатите, приписвани на византийските императори Лъв VI (Тактика) и Никифор Фока (De velitatione и Praecepta Militaria). Тактиката на Лъв по-специално била силно вдъхновена от Strategikon.

Какво точно е пишело в Стратегикон

Текстът се състоял от 12 глави или „книги“ за различни аспекти на стратегията и тактиката, използвани от византийската армия през 6-ти и 7-ми век от н.е. Съдържанието му се фокусирало основно върху кавалерийската тактика и формация, а няколко глави разработват въпроси на пехотата, обсадната война, логистика, образование и обучение и движение.

Авторът бил изцяло запознат с антични елинистически военни трактати, особено Онасандър и Елиан, които той използвал като концептуални модели, а не като източници на съдържание. Всяка книга се фокусирала върху обща тема. Няколко нива на подсекции навлизали в допълнителни подробности и включвали карти. Тези карти са главно скици и чертежи, които показват основните символи на позициите на войските и подчертават стандартните проекти на формация и маневри на византийската армия от епохата. Седма и осма книга съдържат практически съвети за командира под формата на инструкции и военни максими. Единадесетата книга представлява интерес за етнографите, тъй като описва различни врагове на Византийската империя, като франки, лангобарди, авари, турци и славяни.

В заключение:

Стратегиконът представлява още и се позовава от военното правосъдие и византийската правна литература. В него се съдържа списък на военните нарушения и съответните им наказания.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ