HomeФакти за БългарияКой е единственият български град на река Места?

Кой е единственият български град на река Места?

Места е една от най-големите реки в България. Въпреки че под 50 % от дължината и е на територията на България, това представляват цели 126 км. Има няколко населени места, които са разположени по нейното поречие, от които само има само един град. Днес ще Ви разкажем повече за него.

Кой е най-големият град на река Огоста?

Кой град е разположен на река Места

Единстевният български град е град Якоруда. Причината почти да няма населени места е ,че реката минава по силно планински терен, който е рядко заселен. Това се случва и на гръцка територия, на която има повече от 100 км на които има само 3 села. Ето кои са населените места в България по поречието на река Места:

Коя река е граница между България и Турция?

1. Град Якоруда

Намира се източно от град Разлог, по горното течение на река Места. На север и запад е обграден от Рила, а на юг и изток от Родопите. Оказва се, че както много други селища, Якоруда е  с много богата история. Селището е съществувало още по времето на траките, а по-късно има важно значение за римляните. Причината за това е,че е част от един от военните пътища на римляните – Виа егнация. Съединява долината на река Марица и град Пловдив с този важен път и поради тази причина дълго години е имало разположена крепост на него.В рамките на Османската империя, Якоруда има доста привилегии. Тъй като е част от вакъф – това го освобождава от определени данъци. Якоръда се превръща в много живо и активно българско село по време на българското Възраждане. Причината за това е силно развитото скотовъдство и катранджийство, които дават възможност на много от неговите жители да имат поминък през годините.Градът участва и има революционна организация част от Априлското въстание. За съжаление, след решенията на Берлинския конгрес от 1878 година, остава в рамките на Османската империя. Това е и причината за запазването на силна революционна организация, която участва в следващите въстание – Илинденско и Кресненско-Разложкото(1878). За селището се знае, че винаги е имало чисто български характер – предимно с българи християни. Има и население от помаци, но не е имало други етноси. Якоруда бива освободена през 1912 година и става част от нашата държава, а през 1964 година вече е и град.

2. с. Юруково – община Якоруда

Минералната вода в България: Къде, коя и какво лекува?

3. с. Дагоново – община Белица

Намира се на източния бряг на река Места, между Рила и Родопите.Сравнително отскоро е обособена като отделно населено място, тъй като до 1965 година е махала на село Бабяк.

Кой е единственият български град в Сакар планина?

4. с.Краище – община Белица

Интересното за него, че е едно от селата, които са най-високо разположени в страната – на цели 896 метра надморска височина.

5. с.Места – община Банско 

Известно е със скалното образувание Пиростията – върху 3 гранитни стълба е разположена полусферична плоча и диаметър приблизително около 2 метра.

6. с.Господинци – община Гоце Делчев

Известно е със средновековната Господинска крепост, която е пазила прохода на Момина клисура.Старото име на селото е Циропол.

7. с.Блатска – община Хаджидимово

както Господинци, село Блатска е свързано с определена крепост – Хисар, която е бранила пътя покрай река Места. Посочено е и в османските архивни документи още през средата на XVII век.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ