HomeИнтересноБългарияКой е слепият български цар - предаден от българин на Византия

Кой е слепият български цар – предаден от българин на Византия

Тук ще говорим за една личност, която не е широко позната в нашата история. Става въпрос за лице, което се е издигнало от низините и успява почти да възстанови Българската държава. За съжаление бива предаден от българин и ослепен. Това е историята на Петър Делян и неговото въстание(1040-1041) – една от най-противоречивите фигури в българската история.

Кой всъщност е Петър Делян

Петър Делян се представя за син на Гавраил Радомир(синът на Самуил) от брака му с унгарската принцеса Маргарита. По този начин той се опитва да се представи за легитимен наследник, който се опитва да се върне на трона. От друга страна, ромейските хронисти меко казано не подкрепят това твърдение. Йоан Скилица твърди, че е бил слуга в Константинопол, някой го наричат Долиан вместо Делян(коварен на гръцки) или го възприемат за незаконно роден син. Без значение от какъв произход е Петър Делян, той показва много сходни качества с тези на Ивайло и неговото въстание повече от 2 века по-късно.

Въстанието на Петър Делян

Конкретната причината за въстанието е увеличаването на данъците във Византия. По принцип те били натурално, но промяната е те да бъдат обръщани в парични средства и отново заплащин в натура. По този начин се облагодетелствала голяма византийска държавна машина и ширещата се корупция там. Делян се възползва от момента и вдига въстание в най-отдалачените земи от столицата – Белгард и Поморавието. Приема името Петър, за да покаже връзката си с последния български цар при когото е имало продължителен мир – Петър I. Това е негова идея, тъй като до този момент водачите на въстания не са приемали името на цар Петър, а след Делян това правят и по време на въстанието на Константин Бодин 1072 и Тодор и Асен(Асен и Петър).Въстанието увлича хиляди българи, превземат Ниш и Скопие и завземат на практика почти цялата тема България(спрямо византийската терминология тема България обхваща днешна Македония и Сърбия). Срещу въстанниците са изпратени войските на местните гарнизони, но те в голяма степен въстават, избират за свой началник воеводата Тихомир и се присъединяват към Петър Делян. Тук обаче се стига до сериозен проблем.

Петър Делян срещу Тихомир

Свиква се Народен събор – стара българска институция – на която да се реши кой ще оглави въстанието. Тихомир оспорва царската кръв на Петър Делян, но по-многобройната войска на Петър Делян не подкрепя това твърдение. От друга страта, новият български цар обявява, че не може една страна да има двама царе и подчинените на Делян се нахвърлят върху Тихомир и го убиват. По този начин се решава проблемът за властта. Въстанието се засилва все повече, почва да обхваща дори и земи с ромейско население като Епир заради облекчената данъчна политика на Петър Делян. Войските на Петър Делян достигат до Солун(вторият град в империята). Първоначално византийският император решава да се противопостави и събира своя войска около Солун, но в последствие избягва още преди сражението към Константинопол. Част от византийската армия е ръководена от Мануил Ивац(син на Ивац, известен войвода на цар Самуил), при който явно кръвтта надделява и се присъединява към българите. Въстанието изглежда като че ли е щяло да приключи успешно когато се намесва предателската ръка – българин ослепява българин.

Алусиан – черна страница в Българската история

Алусиан е вторият син на Иван Владислав(човекът, който се възкачва на престола с убийството на Гавраил Радомир).След падането на България, бива приютен във Византия. Заточен е в Армения за злоупотреби и корупция. Както много от българските благородници се присъединява към въстанието на Петър Делян. Неговият произход е без никакво съмнение обвързан с царската кръв, затова се налага Петър Делян да си поделя властта с него. Петър Делян му поверява голяма част от войската, за да атакува Солун. Алусиан се проваля в тази си задача и тогава се споразумява с византийския император да предаде Петър Делян. Не успява да го хване, но с измама все пак го ослепява. За тези си действия Алусиан получава магистърска титла във Византия. Въпреки загубата на зрението си, Петър Делян продължава борбата си , но вече въстанниците са разединени и на практика въстанието е потушено. Петър Делян бива хванат и най-вероятно бива убит в Цариградската тъмница. Така приключва най-голямото въстание на българите срещу Византия, което е на косъм да възстанови България на картата на Европа.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ