HomeИнтересноБългарияКога е създаден Мадарският конник

Кога е създаден Мадарският конник

Мадарският конник е един от символите на Българската държава. За неговият произход има няколко хипотези, но за най-вероятна се приема тази, че е създаден по времето на Първата Българска държава от хан Тервел. Днес ще разгледаме хипотезите за създаването на паметника и какво пише на 3-те надписа под него.

Кога е създаден Мадарският конник – 3 хипотези

  1. Първата хипотеза гласи, че Мадарският конник е от тракийски произход. В доказателство за това се прилага факта, че в основата на скалата има старо тракийско светилище. Сред местното население през Античността е популярен образа на Тракийския конник, който се смята , че е изобразен на камъка. Трудно може да се приема тази хипотеза, тъй като не са запазени други подобни тракийски паметници на Балканите.
  2. Втората хипотеза приема, че Мадарският конник е изграден от персите и изобразява техният владетел Дарий или древният бог Митра.Причината за това е , че има сходни надписи на Дарий и персите като например Бехистунския надпис, но освен сходството в обработката на каметни паметници няма конкретни доказателства в подкрепа на това твърдение.
  3. Третата и най-популярна хипотеза е тази за българският произхода на Мадарския конник. Приема се , че е изобразен хан Тервел или някои от другите българска ханове като Крум или Омуртаг. Други приемат , че това е прабългарският бог Тангра. В подкрепа на тази хипотеза са и трите надписа под конника, които говорят за историята на България. Логично се приема, щом българите са могли да добавят надпис, очевидно са разполагали и с познанието за обработка на камъка и създаването на паметник от такава величина. Ще разгледаме в повече подробности 3-те надписа под Мадарския конник.

Какво гласят надписите под Мадарския конник

Ще цитираме и 3-те надписа и след това ще ги разтълкуваме:

  1. .…при българите ……при Тервел дойде. На носоотрязания император не повярваха моите чичовци в Солунско и отидоха в Кисинските (селища)………….негов един …………чрез договор Тервел архонтът на императора даде……….5 хиляди ………(императо-)рът заедно с мене победи добре.

Това е най-старият надпис. В него се говори за управлението на хан Тервел и помощта, която оказва на Юстиниян РинометЮстиниан II Ринотмет – носоотрязаният император на Византия. Най-важният детайл е за чичовците от Солун – тук се говори за хан Кубер, който разполага държавата си на територията на днешна Македония. Това е доказателство за връзката, която се запазва между двете Българска държава на Балканите и координацията в действията помежду им.

2.жълтици…..той даде ….жълтици архонтът………войници……..архонтът ……….гърците ……..каквото ти давах, всяка година ще давам, понеже ми помогна …..всяка година ще даваме и……архонта……императорът…….и Крумесис архонта покани…….архонтът……..като разпредели жълтиците започнаха …….това езеро………направи ……архонт…… развалиха договорите……война…..мир(?)…..тогава……име

Вторият надпис говори за управлението на хан Крум – Крумесис(на гръцки). За съжаление не се е запазила основната част от него и не можем да извлечем много информация от него. Очевидно се говори за отношенията между Византия и България и поредицата от войни, които има между двете империи.

3.беше отхранен  …..развалиха и от бога Омуртаг архонт ……изпрати…….помогни ми……..

Третият надпис споменава за хан Омуртаг. Ако трябва да тълкуваме 3-те надписа в цялост очевидно и по времето на тримата владетели е било запазено познанието за издълбаването на подобен тип надписи върху камък. По времето на Омуртаг има и други запазени подобен тип надписи като например Чаталарския надпис – близо до село Хан Крум Шуменска област. Тази последователност говори в подкрепа на най-вероятната хипотеза, че Мадарският конник е изграден от Българската държава.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ